Orientació

L’Orientació al CEE Vall Blanca

“El rol de l’orientació a l’escola inclusiva és ajudar a crear noves maneres de fer, de sentir i viure l’escola, transformant no només l’educació, sinó  la vida de les persones”

Coral Elizondo

ORGANITZACIÓ DE L’ORIENTACIÓ AL CEE VALL BLANCA

El CEE és un centre inclusiu pel fet que fa efectius els principis d’equitat i igualtat d’oportunitats afavorint l’accès, la participació i l’aprenentatge per a l’alumnat, garantint així el dret a una educació de qualitat.

1. INCLUSIÓ

El CEE és un centre inclusiu pel fet que fa efectius els principis d’equitat i igualtat d’oportunitats afavorint l’accès, la participació i l’aprenentatge per a l’alumnat, garantint així el dret a una educació de qualitat. 

2. TRANSICIÓ

Les accions educatives de l’orientació es planifiquen adequadament pel que fa a la transició entre nivells, cicles, etapes, i  també quan hi ha canvis en la modalitat d’escolarització

Al CEE s’ofereix acompanyament i una orientació adequada en aquests processos sota la filosofia de PCP (Planificació Centrada en la Persona).

3. COORDINACIÓ I INTERVENCIÓ

Participem activament amb la comunitat educativa a través de l’apertura a la interacció i participació amb altres professionals, agents i membres de l’entorn sociocomunitari com: 

  • Altres centres educatius,
  • Serveis Socials,
  • Serveis Sanitaris (Atenció Primària, USMIA…)
  • L’Ajuntament, UPCCA (Unitat de Prevenció de Conductes Adictives),
  • Diferents institucions i associacions (LABORA, ONCE…)
  • Unitat d’Orientació Especialitzada(UEO)

5. PLANS: PLA D’ACCIÓ TUTORIAL (PAT) I PLA D’ORIENTACIÓ ACADÈMICA I PROFESSIONAL (POAP)