El taller de cafeteria com aprenentatge de destreses prelaborals

L’alumnat adquireix habilitats laborals relacionades amb la restauració com:

  • Atenció al client i treball de les habilitats socials.
  • Ús i cura de la cafetera industrial: fer diferents tipus de café, netejar i utilitzar la llanceta, ús de la descalcificadora.
  • Organització del servei: pasar comanda, anar a comprar el pa, estimar quantitats, reposar i rotar aliments segons caducitat.
  • Treballar d’acord a leș normes de qualitat i higiene alimentària.

ÚS I MANTENIMENT DE LA CAFETERA

RACÓ DE LES TORRADES DE PA

RACÓ DE LES INFUSIONS

El taller de Cuina com eina d’autonomia de l’alumnat

TALLER DE CUINA “ARA CUINE JO”: Un espai on treballar capacítate funcional per a la vida diària.

L’autonomia i la inclusió social és l’objectiu prioritari del taller de cuina, que preten:

*Desenvolupar destresses bàsiques de manipulació i cura d’aliments.

*Treballar amb ordre i autonomie (arreplegar, ordenar armario, fer inventari, llegir i interpretar etiquetes.

*Aprendre a fer receptes amb aliments de proximitat I també d’altres cultures.

*Millorar l’autoestima, l’empoderament i la competència social de l’alumnat.

*Treballar de forma cooperativa.

*Fomentar l’autorregulació de la conducta, adquisició de compromís, valor de l’esforç i constància.

GALERIA DE SABORS

CUINA DE NADAL