AULA TEACCH

Atenent les necessitats educatives de l’alumnat del CEE Vall Blanca, l’aula Teacch funciona per a treballar amb alumnes amb TEA i altres alumnes que també puguen beneficiar-se d’aquesta metodologia.

La característica essencial és un ensenyament estructurat que ajuda a:

  • entendre situacions i expectatives
  • estar tranquils
  • ser independents d’ajudes freqüents
  • i a generalitzar l’aprés en noves situacions.

AULA TEACCH EN CEE VALL BLANCA

ESTRUCTURA FÍSICA


Organitzar l’entorn físic.
Aula: Espai organitzat per racons de treball.
La distribució del mobiliari: Fomenta independència i Minimitza distraccions.
Racons: Cognitiva, Joc, Psicomotricitat, Matemàtiques, Lectoescriptura, Biblioteca i TIC.

HORARI INDIVIDUAL


Panell visual: Identificar un color per a cada alumne/a.
Desenvolupar horaris: Estructura de la seqüència de treball per racons, seguint la planificació de treball diària. ( Vertical ). Ajuda a: organitzar-se, comprendre i anticipar les seves activitats diàries.
Informació visual: Autonomia en el desplaçament per l’aula.

SISTEMES DE TREBALL

Estructura de la seqüència de treball amb els indicadors que identifiquen les activitats ( Horitzontal ).
Sistema de treball: D’esquerra ( activitats a iniciar ) a dreta ( activitats acabades).
Esquerra: emparellar indicador igual (color,forma…).
Dreta: acabat, ajuda al canvi a altra activitat.


Autor pictogramas: Sergio Palao. Origen: ARASAAC (http://www.arasaac.org). Licencia: CC (BY-NC- SA). Propiedad: Gobierno de Aragón (España)

ACTIVITATS

Les activitats han de ser organitzades i estructurades: Claredat, Organització i Instruccions visuals.

Tornar al panell visual: Agafar el pictograma del següent racó a treballar.

Independència / Autonomia / Autorregulació.

Enllaços

VOLS CONÈIXER LA NOSTRA AULA?

L’aula TEACCH al CEE Vall Blanca

GALERIA DE IMATGES