Ampa

FINALITATS

Les finalitats de l’associació de les families del CEE Vall Blanca són:

  • Assistir els pares i les mares o els tutors en tot el que concerneix a l’educació deIs fills/filles o pupils.
  • Col’laborar en les activitats educatives deIs Centres.
  • Promoure i facilitar la participació de les families deIs alumnes en la gestió deIs Centres.
  • Assistir en l’exercici del dret a in­tervenir en el control i en la gestió deIs Centres sostinguts amb fons públics.
  • Facilitar la representació i la participació deIs pares en els Consells Escolars deIs Centres públics i en altres organs col·legiats, fins i tot mitjançant la presentació de candidatures.
  • Vetlar pel respecte als drets de I’alumnat.
  • Promoure i organitzar, si escau, la realització d’acti­vitats extraescolars i complementaries, culturals, esportives i recreatives.
  • Representar els interessos generals de les families davant les instancies educatives i altres organismes.

REPRESENTANTS

L’AMPA del CEE Vall Blanca està formada per les families de l’alumnat del centre i representat per:

PRESIDENTA: Encarna Guerola Espí

ACTIVITATS

CELEBREM LES FALLES AL CEE VALL BLANCA AMB XOCOLATA I BUNYOLS I UNA ESPECTACULAR “GLOBOTÀ” GRÀCIES AL AMPA!! I COM NO!!??? UNA GENIAL BATUKADA!!!!