SERVEI D’ATENCIÓ FISIOTERÀPIA AMBULATÒRIA

Realitzem funcions d’assessorament, junt amb l’equip d’orientació i la resta de professionals que intervenen en l’alumnat, per a identificar les capacitats i potencialitats d’aquests en relació amb la seua mobilitat, així com els elements de l’entorn que puguen estar funcionant com a barreres d’accés a l’aprenentatge i la participació en la vida escolar.
També duem a terme funcions d’intervenció dirigides a:
– L’alumnat, per a treballar la funcionalitat en les diferents activitats dins la seua jornada escolar.
– L’entorn escolar, identificant i actuant sobre les barreres d’accessibilitat i participació, a través de mesures d’adaptació de l’activitat, de mobiliari escolar, dels espais físics del centre i d’utilització de productes de suport quan siga necessari.

QUI POT REBRE AQUEST SERVEI?

Els xiquets i xiquetes:
– Que tenen menys de 3 anys i presenten algun tipus de trastorn en el seu desenvolupament o risc de patir-lo.
– Que estan escolaritzats i no disposen del recurs de fisioteràpia en el seu centre educatiu.

GALERIA DE IMATGES