EDUCADORES

El servei d’educadores proporciona assessorament i participa en l’elaboració i l’execució dels diferents programes que es realitzen al centre (autonomia personal, higiene, alimentació, programes de modificació de conducta, control d’esfínters…).

PAS A PAS

Autor pictogramas: Sergio Palao. Origen: ARASAAC (http://www.arasaac.org). Licencia: CC (BY-NC-SA). Propiedad: Gobierno de Aragón (España)