TVA

TRANSICIÓ A LA VIDA ADULTA

Aquesta etapa està formada per alumnes amb edats de 16 a 21 anys.

Les àrees que es treballen a la TVA són:

I. ÀMBIT D’ORIENTACIÓ I FORMACIÓ LABORAL:

TALLER EN ESPECIALITAT D’ARTS GRÀFIQUES

II. ÀMBIT D’AUTONOMIA PERSONAL EN LA VIDA DIÀRIA:

AUTONOMIA PERSONAL I LLAR

III. ÀMBIT D’INTEGRACIÓ SOCIAL I COMUNITÀRIA:

3.1 RECURSOS COMUNITARIS

3.2. ACADÈMIC-FUNCIONAL:

3.2.1 Llengua

3.2.2 Matemàtiques

3.3 COMUNICACIÓ I LLENGUATGE

3.4 HABILITATS MOTRIUS: Educació Física

3.5 HABILITATS SOCIALS

3.6 EDUCACIÓ MUSICAL

3.7 RELIGIÓ / VALORS SOCIALS O CÍVICS

Treballen l’ofici de les «Arts Gràfiques» adaptades a les necessitats i capacitats del nostre alumnat

Els alumnes aprenen a elaborar treballs d’enquadernació, reprografia i autonomia en l’ús i maneig dels diners.

Els objectius del Taller d’Arts Gràfiques són:

1. Conèixer el procés de funcionament del taller.

2. Fomentar el treball cooperatiu i individual per a dur a terme projectes.

3. Capacitat de planificació de les tasques i organització dels temps.

4. Potenciar la creació artística mitjançant activitats plàstiques.

5. Inserció laboral mitjançant accions que representen la activitat laboral real.

ZONES DE TREBALL DE TALLER

ZONES DE TREBALL D’AULA

……..