PFQB Agrària

ACTIVITATS AUXILIARS EN VIVERS, JARDINS I CENTRES DE JARDINERIA

Els Programes Formatius de Qualificació Bàsica són cursos que afavoreixen la maduresa personal i la formació en una professió, per tant, milloren la possibilitat de trobar una ocupació.

TRÍPTIC INFORMATIU

MÒDUL: OPERACIONS BÀSIQUES DE PRODUCCIÓ I MANTENIMENT DE PLANTES EN VIVERS I CENTRES DE JARDINERIA

L’oli VALL BLANCA

MÒDUL: OPERACIONS BÀSIQUES EN INSTAL·LACIONS DE JARDINS, PARCS I ZONES VERDES

MÒDUL: OPERACIONS BÀSIQUES PER AL MANTENIMENT DE JARDINS, PARCS I ZONES VERDES

FCT: pràctiques