COEDUCACENTRES 23/25

Aquest any encetem un nou projecte de dos cursos en el qual participarem tota la comunitat educativa. El projecte Coeducacentres és el compromís per fer una escola i una societat més igualitària.

Volem compartir amb vosaltres les diferents experiències i tasques que anem desenvolupant en el marc de Coeducacentres com la participació en campanyes de conscienciació i difusió encarades a promoure una cultura de la pau fonamentada en la igualtat i el respecte entre les persones.

ACTIVITATS VERS EL 25 DE NOVEMBRE, DIA INTERNACIONAL PER L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES

Cartell anunciador del 25 N

REALITZACIÓ MURAL 25 N

CAMPANYA DE DIFUSIÓ A LES FAMÍLIES I ALTRES AGENTS DE LA COMUNITAT EDUCATIVA