Horari

SETEMBRE I JUNYD’OTUBRE FINS A MAIG
HORARI LECTIU
De 9’30 h fins 13’30 h
HORARI LECTIU
Mati: de 10 h fins 13’30 h
Vesprada: de 15 h fins 16’30 h
HORARI MENJADOR
De 13’30 h fins 14’45 h
HORARI MENJADOR
De 13’30 h fins 15 h