Multisensorial

L’aula d’estimulació basal i multisensorial

Aquesta aula pretén donar una resposta ajustada a les necessitats de cada alumne amb les següents finalitats:

  • Proporcionar suport per al desenvolupament de l’autonomia social.
  • Optimizar aspectes de salut i control postural.
  • Incidir en les capacitats sensorioceptives.
  • Promoure capacitats com: les comunicatives, motòriques, emocionals i interrelacionals.

Les activitats de basal es desenvolupen en les àrees: somática, vestibular i vibratòria. Les d’estimulació multisensorial són: visual, auditiva, gustativa, olfativa, táctil-hàptica i comunicació-oral.

ESTIMULACIÓ BASAL

GALERIA D’IMATGES