Nou botó de finestra completa a l’editor de text d’Aules

En la barra de botons de l’editor de text d’Aules veureu ara un botó nou. Serveix perquè l’àrea d’edició ocupe tota la finestra i restaurar-la a la seua grandària original. Aquest botó està en la fila de botons avançats, que es mostra quan cliqueu el primer botó (el de la fletxa que apunta cap a baix) de la fila de botons bàsics.

El botó de finestra completa és l’últim i té unes fletxes creuades.

I ací mostrem l’editor de text maximitzat:

Mentre està ampliat l’editor, no podeu navegar pel curs ni veure els blocs laterals. Per a això cal restaurar la grandària de l’editor clicant de nou el botó.