Visualització d’activitats HotPotatoes en Aules

Diverses incidències comunicades a gvaSAI ens han advertit de problemes a l’hora de visualitzar algunes activitats (per exemple, elecció múltiple) de HotPotatoes en Aules, arribant fins i tot a fer impossible que es puguen realitzar.

És cert que el mòdul que integra HotPotatoes en Aules presenta certs problemes actualmente (no suporta la versió 7, que él la més recent del programa HotPotatoes de Windows, per exemple), però sí hem pogut comprovar que funciona correctament amb la versió 6.1.0.1 beta del programa HotPotatoes inclòs en el programari de LliureX, amb la condició que el fitxer de l’activitat que es puge a Aules tinga el format nadiu del programa (és a dir, extensió .JQZ, .JCL, etc.), en lloc dels que tenen l’extensió .HTM i que es poden visualitzar directament en el navegador web clicant dues vegades en la icona del fitxer.