Com convertir el codi de les expressions matemàtiques que han deixat d’interpretar-se en Aules a HTML (MATHML)?

Recentment s’ha eliminat l’editor de fórmules matemàtiques de WIRIS, de manera que totes les fórmules creades amb aquest editor, no podran visualitzar-se correctament. En lloc de l’expressió matemàtica, es mostrarà el codi associat a aquesta (generat pel plugin de WIRIS) però es deixarà de veure la fórmula o expressió matemàtica. Què podem fer per a visualitzar correctament les expressions i fórmules que ja estan escrites en activitats i altres recursos?

Existeixen diferents mecanismes per a aconseguir el nostre objectiu: convertir el codi que ens ha quedat en una expressió interpretable pels filtres de Aules (MathML, LaTex, etc). En aquesta entrada, proposem un senzill convertidor de codi a HTML. El filtre MathJax (Moodle) actua interpretant i mostrant correctament l’expressió matemàtica que havíem escrit.

Passos per a utilitzar el convertidor a HTML:

  1. En la caixa de text del bloc “Expressió original” pega el codi que apareix en l’activitat en lloc de la fórmula. Exemple del codi a copiar:
    «math xmlns=¨https://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mi»v«/mi»«mo»(«/mo»«mi»t«/mi»«mo»)«/mo»«mo»=«/mo»«msqrt»«/msqrt»«mi»cos«/mi»«mo»(«/mo»«mn»100«/mn»«mo»§#183;«/mo»«mi mathvariant=¨normal¨»§#960;«/mi»«mo»§#183;«/mo»«mi mathvariant=¨normal¨»t«/mi»«mo»)«/mo»«mo»§#160;«/mo»«/math»
  2. Prem en el botó “Converteix”
  3. L’expressió en HTML apareixerà en el bloc “Expressió en HTML” de manera que pots seleccionar-la (doble clic + CTRL C) i pegar-la en l’editor de l’activitat, reemplaçant al codi anterior (CTRL V). El codi generat en LaTex que s’ha de copiar és el que apareix en el quadre de text: <math xmlns=”https://www.w3.org/1998/Math/MathML”>….

D’altra banda, per a l’edició de noves fórmules o expressions, podem utilitzar l’editor d’equacions de Aules, amb el qual de manera senzilla podrem compondre la nostra equació. L’editor inserirà en l’àrea de descripció de l’activitat o recurs, el codi LaTex amb el qual s’ha construït l’expressió.

O bé, podem escriure o copiar l’equació, amb el format adequat en LaTex, MathML, etc, directament en l’àrea de text de l’activitat o recurs. Per a això, podem ajudar-nos d’eines externes com editors online (per exemple) o bé les integrades en les suites d’ofimàtica a les quals tinguem accés.