Instalació del plugin JSXGraph

S’ha procedit a la instal·lació del plugin JSXGraph. Es tracta d’una funcionalitat que permet des de l’editor html crear diferents figures geomètriques, traçar funcions i gràfics, inserir punts i visualitzar dades. Interessant, no sols per a professors de matemàtiques. A continuació vam mostrar un exemple senzill perquè l’usuari observe la potencialitat de l’eina:

 

El codi utilitzat s’especifica a continuació i es poden trobar nombrosos exemples i formació en la xarxa:

<jsxgraph width=”500″ height=”500″ box=”mybox”>
(function() { var brd = JXG.JSXGraph.initBoard(‘mybox’, {boundingbox:[-5,5,5,-5], axis:true}); var p = brd.create(‘point’, [1,2]); var q = brd.create(‘point’, [2,2]); })();
</jsxgraph>