Els alumnes de FP Bàsica reparen components informàtics amb fins solidaris

Els alumnes de FP Bàsica de l’IES Conselleria han col·laborat en la reparació de plaques base per l’ONG tecnològica TeSo (Telecomunicacions Solidàries). Les plaques base reparades s’empraren en projectes de cooperació per la reducció de la bretxa digital, al temps que es contribueix a una disminució en la generació de residus electrònics a l’ampliar el temps de vida dels components.
Aquesta acció s’ha dut a terme el marc de col·laboració que s’ha establert durant el present curs entre el nostre institut i l’ONG.