Important events in the past

Aprofitant que l’alumnat de 2n d’ESO estava aprenent a utilitzar el temps passat en llengua anglesa, aquests han fet una recerca sobre diferents esdeveniments del passat. Posteriorment, cada parella n’ha seleccionat dos i ha creat un vídeo expositiu per contar-ho.

Aprovechando que el alumnado de 2º ESO estaba aprendiendo a utilizar el tiempo pasado en lengua inglesa, estos han realizado una investigación sobre diferentes acontecimientos del pasado. Posteriormente, cada pareja ha elegido dos de ellos y han creado un vídeo expositivo para contarlo.