READ YOUR COMIC

Durant les vacances de Pasqua, els alumnes han de fer la tasca programada de lectura, igual que en el període de vacances nadalenques. La tasca consisteix en el següent:

En primer lloc, els alumnes trien un llibre de lectura de la nostra biblioteca, adequat al seu nivell i als seus interessos per facilitar la tasca. Durant les vacances lligen el llibre i després de la lectura han de fer anotacions així com realitzar un resum per a poder aconseguir el resultat final: el còmic.

Per a això, el professor els proporciona una fulla grandària A3 en la qual han d’incloure un mínim de 10 vinyetes i un màxim de 15. Les vinyetes són rectangles tancats, col·locats de forma ordenada, les imatges apareixeran d’esquerra a dreta i de dalt cap avall. Cada vinyeta representa una seqüència.

La imatge o dibuix és representació del que es diu en el text. El text pot ser una breu explicació, en la part superior o inferior de la vinyeta i ha d’incloure bambolles de diàleg per a completar la idea representada en la imatge. Dins les bambolles de diàleg poden incloure: pensaments, monòlegs, onomatopeies, …Es valorarà l’originalitat i el colorit del còmic, així com l’ordre i la correcta construcció del mateix seguint les pautes indicades.

Els còmics es plastificaran i s’exposaran en els diferents taulers d’anuncis del centre.