Altre projecte aconseguit

Celebrem la conclusió de la mobilitat d’un altre projecte KA102 ERASMUS+ amb èxit. Felicitem l’alumnat i el professorat participant. Ens enriquim amb les seues experiències i compartim la seua alegria. Benvinguts a casa.