Oferta Acadèmica

OFERTA ACADÈMICA

Si vols més informació sobre l'oferta acadèmica del centre pots consultar els següents enllaços:

ESO

Més informació sobre l'Educació Secundària Obligatòria

BATXILLERAT

Modalitats de Batxillerat impartides al centre

MODALITATS DE BATXILLERAT

PLA
ARTS LOMLOE
CIÈNCIES LOMLOE
HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS LOMLOE
GENERAL LOMLOE

Més informació sobre les Modalitats de Batxillerat

Convalidacions Secundària i Batxillerat

CICLES FORMATIUS

Modalitats de Cicles Formatius impartides al centre

Més informació sobre les Modalitats de Cicles Formatius

Convalidacions i exempcions  Formació Professional

 

INFORMACIÓ ADDICIONAL DEL CENTRE
Programes 3r PDC i 4t PDC
Pràctiques del Màster de Professor d’Educació Secundària
Adscrit al Banc de llibres