Física i Química

FÍSICA I QUÍMICA

Membres del departament:

Maria Teresa Gamazo Climent
Núria Naval Sendra
David Perelló Orts
Eva Pérez Gómez
Vicent Pineda Sales (Cap de departament)