Instal·lació i Manteniment

INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT

Membres del departament:

Josep Ahuir Felici
Alberto Barber Talens
Antonio Ferrús Aznar
Rafael López Elson
Simeón Lorenzo Gimeno
Vicent Martí Cervera
Felipe Martí Viel
Josué Morato Leon
Vicente Pardo Teruel (Cap de departament)
Felipe Rumbau Didolí
Lluís Sais Casasús (Cap d’estudis Cicles Formatius)
Verónica Vendrell Alberola