Serveis Socioculturals i a la Comunitat

SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT

Membres del departament:

Rosana Ferri Aguar
Marta Garcia Marco
Maria Isabel Lledó Segura
Carlos Martínez Albelda
Cristina Ojeda Cascales
Pilar Puchades Coves
Sara Rico Angulo
Pau Rodríguez Sànchez-Campos
Lara Tarraso Sierra