Economia

ECONOMIA

Membres del departament:

Òscar Matas Mialdea
Enric Rodríguez Serrano (Cap de departament)