Valencià

VALENCIÀ

Membres del departament:

Josefa Anaya Gallart
Anna Franco Sala
Miquel Furió i Diego
Antònia Orquín Navarro  (Coordinadora de secundària)
Antoni Picazo Jover (Cap de departament)
Toni Sales Franco
Pura Selfa Vitoria