Informàtica

INFORMÀTICA

Membres del departament:

Joan Carles Font Cerveró (Secretari)
Anabel Ribera Pastor (Cap de departament)
Maria Clara Tejedor Fernández