Matemàtiques

MATEMÀTIQUES

Membres del departament:

José Antonio Borràs Orengo (Cap d’estudis Batxillerat)
Vicky Campanario Eslava
Mónica Carbó Colechà
José Luis Carrillo Acosta (Cap de departament)
Francesc Xavier Galiana Llopis
Susana Girbés Borràs
Isabel Martí Merino
Òscar Mascarell Claver
Josefina Pastor Nadal
Paula Rumbau Sancho
Andreu Soler Mira (Cap d'estudis ESO)

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ DEL DEPARTAMENT DE MATEMÀTIQUES