Matemàtiques

MATEMÀTIQUES

Membres del departament:

Júlia Alberola Aranda
José Antonio Borrás Orengo (Cap d’estudis batxillerat)
Mónica Carbó Colechà
José Luis Carrillo Acosta (Cap de departament)
Francesc Xavier Galiana Llopis
Susana Girbés Borràs
Rafael Manyes Rodríguez
Rosa Ortells Soler
Ferran Part Escrivà
Andreu Soler Mira (Cap d'estudis ESO)