Equip directiu

EQUIP DIRECTIU

Càrrec Noms i cognoms
Directora Laura Mompó Vázquez
Vice-Directora Asunción Matoses Chirivella
Cap d'Estudis Secundària Andreu Soler Mira
Cap d'Estudis Batxillerat José Antonio Borrás Orengo
Cap d'Estudis Cicles formatius Llorens Clar Balaguer
Secretari Joan Carles Font Cerveró
Vice-Secretari Joan Castelló Lozar