Admissió a Cicles Formatius curs 24/25

El procediment d’admissió es farà íntegrament de manera on-line mitjançant la web de la Conselleria d’Educació, cultura i Esport.

Per iniciar el tràmit cal anar a :  https://portal.edu.gva.es/adminova/

En el procediment d’admissió als centres docents sostinguts amb fons públics les persones interessades podran fer servir els següents sistemes de verificació d’identitat a fi de formular la sol·licitud d’admissió:

  • Certificat digital emés per l’Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica de la Generalitat (ACCV).
  • Sistema d’identitat electrònica per a les administracions Cl@ve.
  • eDNI, amb el seu respectiu lector.
  • Combinació del DNI i IDESP o número de suport, juntament amb l’acceptació de comprovació davant del Ministeri de l’Interior.
  • Combinació del NIE i IXESP, juntament amb l’acceptació de comprovació davant del Ministeri de l’Interior.
  • Número de certificat de registre de ciutadania de la Unió Europea, precedit per la lletra C, juntament amb l’acceptació de comprovació davant del Ministeri de l’Interior.

On està el número IDESP si no tinc certificat electrònic?

Més informació: Fes clic sobre aquest enllaç per accedir a la web d’Admissió per a Cicles Formatius de Conselleria