Ciències naturals

BIOLOGIA I GEOLOGIA

Membres del departament:

Dominica Carpio Màñez
Josep Grau Muedra
Asunción Matoses Chirivella (Vicedirectora)
Òscar Redondo Vidal
Marisa Roca Zamora (Cap de departament)
Sara Tomás Hernández