Biologia i Geologia

BIOLOGIA I GEOLOGIA

Membres del departament:

Dominica Carpio Màñez
Amparo Dalmau Benavent
Asunción Matoses Chirivella (Vicedirectora)
Irene Morell Vicente
Marisa Roca Zamora (Cap de departament)
Santi Talens Gandia
Sarah Tomàs Hernàndez