Euro Trainee

El Programa Euro Trainee

Les estades formatives en empreses i entitats són una oportunitat per a l’alumnat i el professorat de Formació Professional. Aquestes els permeten conèixer l’organització dels processos productius o de serveis i les relacions sociolaborals en el seu àmbit productiu, així com observar i exercir funcions pròpies de la professió. Euro Trainee és la nova convocatòria de mobilitats de professorat i alumnat d’FP amb l’objectiu d’oferir estades formatives en un país europeu.

Per a més informació accedeix a següent enllaç:

https://ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/euro-trainee