Acreditació de les Competències professionals

El procediment consisteix en un conjunt d’actuacions dirigides a avaluar i reconèixer les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació.

Per a accedir-hi feu clic sobre l’enllaç següent:

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=21610&version=amp