Gràcies, famílies!

Des de l’IES volem agrair l’enorme ajuda que ens ha prestat l’Associació de Famílies de l’Alumnat (AFA) durant els mesos d’estiu. La seua intervenció durant les vacances ha sigut crucial per al nostre estimat espai verd, ja que els seus integrants han dut a terme el manteniment de l’hort i el jardí en dies realment tòrrids. Entre altres coses, s’han encarregat de vigilar el correcte funcionament del reg, han realitzat labors de poda, han recollit la collita periòdicament i han limitat el creixement de males herbes. Volem destacar que aquesta no ha sigut una col·laboració puntual, sinó que la AFA és un pilar fonamental del nostre projecte educatiu. En aquesta ocasió, també han fet partícips a les regidores de l’Ajuntament de Burjassot: Yolanda Andrés i Estefanía Ballesteros. Gràcies, famílies!