Matrícula curs 2024-2025

Per a formalitzar la matrícula per al curs 2024-2025, seguisca les indicacions que trobarà en els apartats A-B-C-D que corresponga a la situació de l’alumne/a:

A.- Alumnes que han cursat 6è de Primària en Centres adscrits i han confirmat la plaça (Fernando dels Rius, Sant Joan de Ribera, Ntra. Sra. Desamparados-Pouet)

B.- Alumnes que han cursat 4ESO en l’IES Vicent Andrés Estellés i accedeixen a Batxiller

C.- Resta d’alumnes de l’IES Vicent Andrés Estellés.

D.-Nous alumnes que han participat en el procés d’admissió.

Si reuneixen els requisits que s’indiquen en cada cas, emplenen el formulari de matrícula del curs al qual s’incorporen i que trobaran a continuació.

Els formularis estaran actius durant els terminis establerts en cadasqun dels apartats anteriors.

ENLLAÇ ALS FORMULARIS DE MATRÍCULA

Formulari de matrícula en 1ESO

Formulari de matrícula en 2ESO

Formulari de matrícula en 3ESO

Formulari de matrícula en 4ESO

Formulari de matrícula en 1BAT

Formulari de matrícula en 2BAT