Contacte

L’IES Vicent Andrés Estellés està situat en el municipi de Burjassot, a la comarca de l’Horta Nord

 • Adreça: Plaça Palleter, s/n – 46100 Burjassot (València)
 • Telèfon: 96 120 62 20 – FAX: 96 120 62 21
 • Correu electrònic: 46017493@edu.gva.es
 • Codi del centre: 46017493
 • CIF: Q-9655442-C

Contacte per càrrecs directius:

 • Direcció: 46017493@edu.gva.es
 • Vicedirecció: 46017493.projectes@edu.gva.es
 • Caporalia d’estudis: 46017493.info@edu.gva.es
 • Secretaria: 46017493.secretaria@edu.gva.es
 • Coordinació TIC: 46017493.ctic@edu.gva.es
 • Coordinadora d’ESO: m.mocholigutierrez@edu.gva.es
 • Coordinador de Batxiller: f.escamillafernand@edu.gva.es