Informació general

Ací trobaran temes i assumptes generals que s’aniran movent a pestanyes individuals segons es vaja ampliant la informació.
 • RECLAMACIÓ DE QUALIFICACIONS
  1. Procediment de reclamacions de qualificacions, extracte.

 • MUTUALITAT DEL SEGUR ESCOLAR
  1. La Mutualitat del Segur Escolar és una entitat creada en 1953 per a atendre una sèrie de contingències familiars i sanitàries que puguen afectar els estudiants de Centres d’Ensenyament.
  2. En el nostre cas, cobreix els accidents que puguen patir els estudiants de 3r ESO, 4t ESO, 1r Batxillerat i 2n Batxillerat i que estiguen produïts durant la realització d’activitats relacionades exclusivament amb la seua condició d’estudiant.
  3. Si l’estudiant treballa per compte propi o aliè i és titular d’assistència sanitària, no podrà acollir-se als beneficis del Segur Escolar en matèria de prestacions sanitàries i haurà de fer ús exclusiu de la seua targeta sanitària.
  4. Tampoc podran acollir-se als beneficis del Segur Escolar els alumnes que no tinguen DNI o NIE.
  5. Procediment en cas d’accident durant l’activitat escolar de l’alumne/a:
   • s’avisa al centre mèdic col·laborador perquè atenga l’estudiant en el mateix Institut
   • s’avisa a les famílies perquè tinguen coneixement de l’assistència.
   • l’alumne/a accidentat i els seus pares tramiten una sol·licitud de prestacions davant l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) a la qual cal adjuntar una sèrie de documents: DNI/NIE de l’alumne, DNI/NIE del pare o mare i còpia del llibre de família complet.
   • És imprescindible que la data de renovació dels documents que cal presentar estiga en vigor.
  6. Prestacions i informació del Segur Escolar