Admissió d’alumnat curs 2024-2025

Els nous alumnes que desitgen incorporar-se a l’IES Vicent Andrés Estellés el pròxim curs, hauran de participar en el procés d’admissió establit per la Conselleria d’Educació (més a baix: enllaç a nous alumnes),

NO han de realitzar el procés d’admissió els alumnes de 6è de Primària dels centres adscrits que s’incorporen a 1ESO i que han fet el tràmit de CONFIRMACIÓ DE PLAÇA per a aquest Institut (més a baix: enllaç a nous alumnes)

TAMBÉ han de realitzar el procés d’admissió els alumnes de 4ESO de l’IES Vicent Andrés Estellés que vulguen cursar Batxillerat el pròxim curs en el nostre centre o en un altre centre. (més a baix Alumnes 4ESO de IES Vicent Andrés Estellés)

El termini per a realitzar aquest tràmit és del 4 al 10 de juny tant per a l’etapa de Secundària com per al Batxillerat i per a emplenar la sol·licitud d’admissió han d’accedir a la pàgina web https://portal.edu.gva.es/adminova/  que estarà activa durant el termini indicat.

Les llistes definitives d’admesos es publicaran el 22 de juliol en el cas de Secundària i el 25 de juliol per a les de Batxillerat.

Finalitzat el procediment d’admissió, els alumnes que obtinguen plaça, seguiran les indicacions que trobaran en la nostra pàgina web en el menú Secretaria/Matrícula curs 2024-2025.

INFORMACIÓ ADDICIONAL I EXTRACTES DE LA NORMATIVA D’ADMISSIÓ

Enllaç a Alumnes 4ESO de IES Vicent Andrés Estellés

Enllaç a Nous alumnes.

Enllaç a Àrees d’influència: Batxillerat ARTS Domicilis

Enllaç a Criteris baremacióCriteri «circumstància específica»

Enllaç a Prioritats baremació

Enllaç a Documents a presentar per a justificar els criteris i les prioritats de baremació

Enllaç a Calendari admissió i matrícula