Art, Jardineria i Horticultura

«Si hortum in biblioteca habes, deerit nihil»

Ciceró

En l’IES Vicent Andrés Estellés de Burjassot, estem desenvolupant un projecte d’innovació que combina Art i Ciència; el mateix forma part del projecte de direcció de l’Institut i planteja el disseny d’assignatures relacionades amb el paisatgisme i el medi ambient al llarg de les etapes educatives d’ESO i Batxillerat. Es tracta d’un projecte interdepartamental que implica el Departament d’Arts i al Departament de Biologia i que té com a finalitat la inclusió educativa a través de la creació d’un jardí paisatgista, un bioma mediterrani, un jardí botànic, així com la creació d’un espai d’exhibició escultòric a l’aire lliure. Els professors encarregats de la part vinculada a les Ciències Naturals són els professors Alberto Sanjuán i Santiago Sirera, tots dos del Departament de Biologia i Geologia. D’altra banda, els professors implicats del Departament d’Arts són els professors Jaime Carañana i David Llavata (Director de l’IES).

Les assignatures es desenvolupen quasi íntegrament en les zones exteriors del centre, concretament en una àrea del pati en la qual hem projectat un jardí mediterrani, gràcies a la col·laboració dels alumnes, les famílies i el professorat del centre. Aquesta zona està creixent constantment, ocupant nous espais buits i actualment comptem amb més de 150 plantes de 15 espècies diferents. Les assignatures s’orienten a fomentar la sensibilització ambiental de tots els alumnes que passen amb el centre i al compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030. A més, són assignatures que asseguren la inclusió educativa i el treball cooperatiu entre els alumnes.

A continuació, durem a terme una descripció detallada de les assignatures. Començarem amb les assignatures assumides pel Departament de Biologia.

L’assignatura de Jardineria s’imparteix en el primer i tercer curs de l’ESO i és una assignatura fonamentalment pràctica. Durant aquest curs escolar, hem aconseguit que xicotets grups d’alumnes siguen responsables del manteniment d’una zona del jardí i encarregats de realitzar visites guiades a professors voluntaris i a personal extern. Com a projectes finals de les assignatures de jardineria estem construint un hort integrat al jardí mediterrani i un jardí tropical que s’establirà en una zona de semiombra que tenim al pati.

Botànica s’imparteix en 1r d’ESO i en l’assignatura produïm les plantes que s’implanten en les zones verdes de l’institut. A més, periòdicament celebrem mercats de plantes ornamentals oberts a tota la comunitat educativa.

En 4t de l’ESO organitzem una assignatura optativa denomina “Hort Ecològic” organitzada en tres sessions setmanals on es combinen de forma integrada tots els aspectes relacionats amb la creació, manteniment i producció d’hortalisses alternant-los amb tallers pràctics relacionats amb les tècniques de cultiu (sembra, *aporcado, repicat, *mulching etc..), tipus de sembra, associació de cultius, sembra en hivernacle, producció de preparats naturals contra plagues, cultius hidropònics, compostatge, etc. A més, l’assignatura potencia l’aprenentatge basat en servei, en la qual l’AFA (Associació de famílies i alumnes) ajuden en la creació, junt als alumnes de l’assignatura, en l’organització trimestral d’un mercat ambulant de l’Horta de l’Estellés on es posen a la venda les hortalisses produïdes pels alumnes. Es treballen de manera pràctica els ODS en les diferents tasques de l’hort, però no oblidant la competència digital, mitjançant la creació de *posters, fitxes de cultiu i diaris d’Hort en format digital.

Ja en 1r de Batxillerat, ens trobem amb l’assignatura de “Projecte d’Investigació: Ecologia i Paisatge”, on els alumnes procedents de diferents branques (Arts, Humanitats i Ciències) són capaces d’emprendre projectes relacionats amb l’entorn de l’Hort del centre. Enguany estan realitzant dues línies d’investigació:

  • 1) Control de Plagues-Eficàcia de preparats naturals i
  • 2) Efecte de les bandes florals i plantes aromàtiques en l’atracció de fauna auxiliar.

Pel que fa al Departament d’Arts, els professors implicats participen en el disseny de la jardineria artística i assessoren els companys de Biologia en qüestions estètiques i, al seu torn, assumeixen l’assignatura de Batxillerat de la modalitat d’Arts Plàstiques, Imatge i Disseny: “Projectes Artístics: un jardí d’escultures”, on els alumnes realitzen tallers pràctics amb la finalitat de fusionar art i naturalesa a través de l’escultura pública i el *land *art; en aquesta línia s’han projectat peces per als espais enjardinats. La primera intervenció consisteix en una gran espiral d’aromàtiques situada en el centre geomètric d’una àrea rectangular d’horts.

Per totes aquestes accions som membres d’EAR (Educació Ambiental en Ruta) de la Generalitat Valenciana.

Els deixem una infografia del projecte perquè puguen visualitzar-lo:

PROYECTO-AULA-DE-ECOLOGIA