Organigrama

Equip Directiu

Direcció: David Llavata
Vicedirecció: María Amparo Prats
Caporalia d’Estudis: Jordi Torró
Secretaria: Santiago Sirera
Coordinadora d’ESO: Marina Mocholí
Coordinador de Batxillerat: Fede Escamilla

Caps de Departament

Arts Plàstiques: Jaime Carañana
Biologia i Geologia: Margarita Ortigosa
Educació Física: Esteve Navarro
Filosofia: Amparo Muñoz
Física i Química: Empar Navarro Gil
Francés: Amaya Sapena
Geografia i Història: José Luis Sánchez
Anglés: María Amparo Prats
Llatí i Grec: Noelia Ferri
Llengua Castellana: Pilar Martinez
Valencià: Anna Galindo
Matemàtiques: Amparo Sáiz
Música: Sofía Bono
Religió: José Ángel Ortuño
Economia: Desiderio Pastor
Tecnologia: Enrique Boix
Informàtica: Francisco Javier Valero
Orientació: Lola Medina