Projecte Stream de l’assignatura d’Hort Escolar

En aquest projecte STREAM els alumnes de l’assignatura de 4t de l’ESO han creat diferents vídeos on mostren les tasques realitzades al llarg d’aquest segon trimestre de curs escolar. L’objectiu és donar a conéixer les diferents conceptes teòrics i pràctics desenvolupats al llarg del seu treball en l’assignatura.

A continuació es mostra una selecció representativa dels vídeos realitzats pels alumnes en aquest projecte: