AFA (Famílies)

L’Associació de Famílies de l’Alumnat té com a objectiu representar i defensar els interessos de les famílies dels estudiants en l’IES. Entre les seues funcions es troben:


• Promoure la participació activa de les famílies en el projecte educatiu, fomentant la seua col·laboració amb l’IES.
• Defensar els drets i interessos de les famílies davant la direcció del centre educatiu, les autoritats educatives i altres organismes.
• Col·laborar en l’organització d’activitats extracurriculars, culturals, esportives, socials, etc., que contribuïsquen al desenvolupament integral dels estudiants.
• Fer costat a les famílies en situacions especials, com a problemes d’adaptació al centre educatiu, necessitats educatives especials, etc.
• Informar les famílies sobre qüestions rellevants relacionades amb l’educació, com a normatives, programes educatius, recursos disponibles, etc.
• Col·laborar en la millora de la qualitat de l’ensenyament, realitzant propostes i suggeriments a la direcció del centre educatiu i a les autoritats educatives.


En resum, l’AFA de l’IES Vicent Andrés Estellés busca millorar la comunicació i la col·laboració entre l’Institut i les famílies. Poden accedir al seu blog en l’enllaç de baix.

Blog de l’ Associació Famílies de l’Alumnat