Alumnat que finalitza 2n de Batxillerat

La informació d’aquest apartat està dirigida a l’alumnat de l’IES Vicent Andrés Estellés que finalitza i aprova 2n de Batxillerat.

Tràmits a realitzar pels alumnes de 2n de Batxillerat en finalitzar el curs acadèmic.

 • A.- Títol de Batxillerat (a realitzar per tots els alumnes que aproven 2n Batxillerat)
  1. sol·licitud i documentació Des de Secretaria us lliurarem el model de sol·licitud en paper.
  2. taxa a abonar
 • B.- Incripción PAU
  1. inscripció i documents Des de Secretaria us lliurarem el model de sol·licitud en paper.
  2. informació PAU: veure apartat «Proves Accés a la Universitat» del menú Secretaria d’aquesta página web
 • C.- Preinscripció per a la Universitat
  1. resum de les instruccions per a emplenar la preinscripció universitària (pendent publicació)
  2. enllaç a preinscripció universitària en la web de la Conselleria d’Educació.
  3. llistes d’espera: els estudiants que no hagen obtingut plaça en la titulació universitària desitjada i es trobe en llista d’espera en alguna, hauran de consultar les corresponents llistes d’espera en les webs de cadascuna de les universitats públiques. Tota la informació la podeu trobar en l’enllaç anterior a preinscripció universitària.
 • D.- CICLES FORMATIUS: (no és incompatible amb la realitzció de la PAU i la preinscripció per a la Universitat)
  1. Consulteu el calendari i el tràmit d’admissió en la pàgina web de la Consellería d’Educació www.ceice.gva.es
 • E.- Historial Académic: en finalitzar el curs els alumnes passaran per Secretaria a arreplegar el seu Historial Acadèmic.
 • F.- Certificats académics de notes i altres:
  1. els alumnes que obtinguen Matrícula d’Honor en 2n Batxillerat i que continuaran estudis universitaris, poden sol·licitar un certificat que els servirà per a quedar exempts del pagament de taxes de matrícula en el primer any d’Universitat. Han de fer el tràmit que s’indica en aquesta página web en el menú Secretaria/sol·licitud de certificats.
  2. els alumnes que participen en el procés d’admissió per a Cicles Formatius de Grau Superior, necessitaran una certificació acadèmica. Han de fer el tràmit que s’indica en aquesta página web en el menú Secretaria/sol·licitud de certificats.