Horari per a les proves d’accés a Cicles de Grau Mitjà i Superior

Horari-Proves-acces

Les proves d’accés a Cicles de Grau Mitjà es realitzaran a l’Aula de Turisme 2, que es troba al 3r bloc, i les proves d’accés a Cicles de Grau Superior en Secretaria.

MOLT IMPORTANT: Per a realitzar les proves, les persones aspirants hauran d’anar proveïdes del corresponent document identificatiu —DNI, passaport, targeta d’identitat d’estranger o visat d’estudis (règim especial d’estudiants estrangers).