AULES TRANSFORMADORES D’ESPAIS I METODOLOGIES ACTIVES

Des del nostre Centre, volem impulsar aquestes iniciatives i per a això, hem creat un equip de treball que s’encarregarà de coordinar, promocionar i mantindre en ment aquest projecte. La idea és traspassar la informació que arreplegaran de diferents cursos de formació a la resta de professorat del Claustre, intentant implicar a la major part del professorat en aquest canvi metodològic i innovador. En aquest punt de vista, el centre de referència és el mateix alumne, que passa de ser un simple observador a un element dinàmic i central del procés d’ensenyament-aprenentatge.

Vos deixem a continuació l’equip transformador del nostre Centre i un vídeo explicatiu de què es tracta aquest projecte:

Aules Transformadores d’Espais i Metodologies Educatives és un projecte de promoció de la innovació pedagògica que la Subdirecció General de Formació del Professorat de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació posa a la disposició de tots els centres educatius d’etapes no universitàries i professorat de la Comunitat Valenciana. Consisteix en un conjunt d’iniciatives que impliquen a tota la xarxa de CEFIRE de la Comunitat per a assessorar, guiar i formar al professorat de manera individual o als equips docents en el seu conjunt, que desitgen implantar de forma estructurada i duradora canvis en el seu centre. La innovació, adaptable a cada realitat, se centra en la implantació de metodologies d’ensenyament i aprenentatge competencial, aprofitant al màxim la tecnologia educativa i els espais disponibles.

Nom i cognoms Rol
Rafa Molines de DiegoCoordinador/a
Xavier Albero MoltóSecretari, Responsable de documentació i difusió
Rosa Torró QuintoPortaveu

Si vols saber més, pots visitar la pàgina de Conselleria que impulsa aquesta iniciativa: https://portal.edu.gva.es/aulestransformadores/