Proves PAU

Informació PAU

Informació de l'estructura de la Prova d'Accés a la Universitat.

Més informació...

Ponderacions

A continuació podeu vore la taula de ponderacions per graus

Més informació...

FAQ

Preguntes més freqüents.

Més informació...

Titulacions

Relació entre titulacions universitàries i branques de coneixement

Més informació...

Caducitat de ponderació

Caducitat de ponderació de les assignatures de la Fase Obligatòria de
les PAU 2018, 2019 i PAU posteriors.

Més informació...

Notes de tall

Relació entre titulacions universitàries i branques de coneixement

Més informació....