Equip Directiu

Director
Vicent Nacher i Ferri
Vicedirectora
Lia Sanjuan Cascant
Cap d’Estudis ESO i Batxillerat
Cristina Cloquell Cloquell
Cap d’Estudis de Formació Professional
Rafael Molines de Diego
Secretària
Mª Carmen Vilaplana Pérez