Programa Erasmus+

Dins la promoció dels Cicles Formatius la participació als Programes Erasmus+ es presenta com una formació associada als cicles que els nodreix i eleva les possibilitats de mobilitat i professionals per a l’alumnat dels nostres cicles.

Emprenem el camí de l’Erasmus+ amb molta il·lusió i convençuts del benefici que això aportarà als alumnes, al centre i als mateixos docents. Una educació de qualitat com a camí cap a un futur compartit on l’Espai Europeu d’Educació ofereix les oportunitats que les comunitats educatives i formatives necessiten per complir la seva missió fonamental.

http://sepie.es/formacion-profesional/index.html