PROJECTES D’INNOVACIÓ I INVESTIGACIÓ EDUCATIVA

La iniciativa de posar en marxa un projecte d’investigació i innovació educativa requereix la implicació activa del professorat i el lideratge educatiu dels equips directius. Aquests projectes són una eina pedagògica idònia per a concretar i desenvolupar els plantejaments educatius de caràcter general recollits en el projecte educatiu de centre.

En aquesta edició, per al curs 23-24, hem sigut seleccionats amb el projecte biennal “Creació d’un producte turístic: la volta a la Mariola en 6 dies“, amb el qual pretenem donar impuls i promoure un treball creat pels nostres alumnes de Turisme amb l’ajuda de diversos col·laboradors externs, el professorat de Turisme i alguns Departaments del Centre, que també s’implicaren. La idea va ser crear un producte turístic que recorrega en 6 etapes i de forma circular la Serra Mariola, possibilitant la visita dels principals recursos turístics de les poblacions que la conformen. Com també la pernoctació i assaborir la gastronomia que se’ns proposa. Tot això, amb la creació d’una web realitzada amb WordPress, en la que es presenta aquest producte turístic.

Vos proposem a tots visitar la web i disfrutar d’aquest recurs tant valuós: http://voltamariola.iesserramariola.es

fons

El 15 de febrer de 2023 va ser presentat el producte turístic “La volta a la Mariola en 6 dies” elaborat pels alumnes i professorat del Cicle de Turisme amb la col·laboració de dos amants de la muntanya i exprofessors, Pep Palmer Rafa Albero, i dels Departaments d’InformàticaValencià Anglés. La web es troba traduïda a 3 idiomes: valencià, castellà i anglés, i enguany volem traduir-la també a francés.

http://voltamariola.iesserramariola.es

En la convocatòria de l’anterior edició, participarem amb el PIIE biennal “Muro, pont de lletres“. Un projecte pensat per a implantar noves maneres de treballar, promovent el treball col·laboratiu i noves metodologies, posant en contacte diferents Departament del Centre i organismes i institucions del poble, com l’Ajuntament de Muro i la Biblioteca Pública Municipal “Francesc de Paula Monblanc”.

Ens complau poder mostrar, dins de les diferents activitats que es van realitzar, la creació del periòdic “EXTRASERRAMARIOLA – Les notícies de nostre institut“.