Proves d’accés

PROVES D’ACCÉS A GRAU MITJÀ/SUPERIOR:

Enllaç al generador de taxes de Conselleria

  • A l´apartat “Òrgan gestor”, seleccionar “INSTITUTS DE VALÈNCIA”.
  • A l´apartat “Taxa”, seleccionar “Prova d’accés a cicles formatius de Grau Mitjà/Superior”.
  • Polsar “Continua”.
  • Seleccionar Tipus de matrícula (Ordinària, Família nombrosa/monoparental o bonificació per discapacitat).
  • Emplenar el formulari i polsar “Acceptar”.
  • Imprimir les 3 còpies de les taxes.
  • Abonar les taxes a qualsevol de les entitats bancàries indicades a la taxa.
  • Podrà pagar mitjançant targeta de crèdit o dèbit, Visa, MasterCard o 6000 de qualsevol entitat.