Objectius Mínims i Criteris d’Avaluació Cicle Formatiu Grau Mitjà Instal. Elèctriques i Automàtiques

Mòduls Primer:

Automatismes Industrials.

Electrònica.

Electrotècnia

Instal·lacions elèctriques interiors

 

Mòduls Segon:

Instal·lacions de distribució

– Infraestructuras comunes de telecomunicació en vivendes i edificis

– Instal·lacions domòtiques.

– Instal·lacions solars fotovoltaiques

– Màquines elèctriques